Hlídač insolvence

Přehledně a detailně monitoruje všechny právnické a fyzické osoby a kontroluje, zdali byl podán na Vámi vybrané a sledované subjekty insolvenční návrh včetně veškerých doplňkových změn.

 • Máte podezření, že Vaši obchodní partneři špatně hospodaří se svěřenými finančními prostředky, že udělali chybná finanční rozhodnutí?
 • Chcete mít jistotu, že partneři, s kterými uzavíráte smlouvy nebo dojednáváte významné obchodní aktivity, jsou bonitní a nemají finanční potíže?
 • Dluží vám firma peníze a bylo nad ní vyhlášeno insolvenční řízení? Chcete v detailech sledovat dlouhodobý maraton řešení insolvenčního řízení této společnosti. Chcete mít včas, jako věřitel, informace o možnosti navrácení dlužených finančních prostředků?
 • Chcete mít jistotu, že tito partneři nefigurují i v jiných společnostech, které se ale potýkají s finančními potížemi?
 • Nechcete promarnit lhůtu pro přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení Vašeho dlužníka? Nechcete přijít o nárok na uspokojení pohledávky a daňového odpisu?
 • Chcete si ihned, jednoduše prolustrovat Vašeho budoucího partnera z hlediska insolvence?

Pokud máte alespoň na jednu otázku odpověď ANO, nabízíme snadné a komplexní řešení – Hlídač insolvence – OctopusPro. Zde mám své dlužníky a peníze opravdu pod kontrolou

Hlídač insolvence – OctopusPro poskytuje:

 • Automatické pravidelné sledování veškerých změn v Insolvenčním rejstříku
 • Vyhledávání skrytých insolvencí Vašich obchodních partnerů
 • Veškeré služby v jediné excelentní webové aplikaci 97 v 1
 • Jednoduché a efektivní zajištění kontroly
 • Okamžité zasílání upozornění změny na email dle zvolených kritérií
 • Výhodné cenové balíčky pro realitní kanceláře a advokátní kanceláře

komu je hlídač insolvence určen?

Služba je určena realitním kancelářím, hypotečním poradcům, advokátním kancelářím, insolvenční správcům, účetním ale i jednotlivým věřitelům a všem osobám, které chtějí mít své finance pod 100% ochranou.

Webová aplikace za vás nepřetržitě sleduje veškeré změny v insolvenčním řízení.

Rychle Vás informujeme o zjištěných začínajících změnách prostřednictvím e-mailu. Využití Hlídače insolvence je jediná reálná možnost, jak se může postižený včas dozvědět o lhůtách pro přihlášení svých pohledávek.

Včasným varováním Hlídače insolvence získáte časový náskok při ochraně Vašich financí a zamezíte dalším nežádoucím stavům, např.:

 • uzavření smlouvy se společností, která je v insolvenci a následnou ztrátu vymahatelnosti plnění
 • zánik nároku na uspokojení pohledávky zmeškáním soudcovské lhůty pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení (30 dní).
 • opomenutí zákonné povinnosti sledovat insolvenční řízení vlastních zaměstnanců
 • problémy s odpisem pohledávek v rámci daňových nákladů

Včasným varováním Hlídače insolvence získáte rovněž možnost pohledávku odepsat na vrub daňových nákladů. Jedná se o zejména o případ, kdy soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek majetku anebo soud ze stejných důvodů insolvenční řízení zrušil.

Sledovaná řízení:

Oddíl A – Řízení do úpadku, Oddíl B – Řízení po úpadku, Oddíl C – Incidenční spory, Oddíl D – Okamžik zveřejnění, Oddíl P – Přihlášky

Dále Hlídač insolvence – OctopusPro umožňuje:

 • Seznam hlídaných subjektů na insolvenci lze v aplikaci filtrovat podle tří kategorií: PO, FO (OSVČ) a FO (soukromník).
 • Seznam v aplikaci hlídaných subjektů lze filtrovat podle jména (nebo část jména), případně podle IČ.
 • Seznam hlídaných subjektů lze sortovat podle Názvu hlídaného subjektu, IČ, RČ, data vložení.
 • Ke hlídanému subjektu v seznamu lze přidat/editovat uživatelskou poznámku
 • Subjekty lze z hlídače jednoduše odstranit zatržením boxu vpravo, v řádku subjektu a pak následným klikem na tlačítko Odstranit vybrané.
 • Každý subjekt ze seznamu lze okamžitě zobrazit v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku (kliknutí na název subjektu, IČ, RČ)
 • Pokud je hlídaný subjekt v insolvenci (v Insolvenčním rejstříku) objeví se ve sloupci Insolvence text Zobrazit detail. Pokud není, zobrazí se nápis Není.
 • Po kliknutí na text Zobrazit detail se zobrazí komplexní přehled změn hlídače insolvence.
 • Zobrazení změň Hlídače insolvence je rozděleno do 8 sektorů: Název subjektu, Volba insolvenčního řízení, Informace o sledovaném subjektu a Řízení A, B, C, D, a P
 • Pokud v nějakém sektoru Hlídač zaregistroval změnu hodnot, objeví se tato změna vyznačena červeně. U oddílu A – D, P se za počtem záznamů, v případě nových změn, objeví text Změny s vyznačeným počtem změn.
 • Každý oddíl A – D a P obsahuje detailní seznam chronologie řízení včetně hlavních i vedlejších příloh v PDF formátu a informacích o předmětu řízení a data zveřejnění.
 • Přidání subjektu do seznamu hlídaných subjektu je realizováno prostřednictvím tlačítka Přidat subjekt do Hlídače.
 • Zadávání subjektu do hlídače je možné realizovat pomocí 3 základních parametrů: IČ, RČ nebo názvu společnosti.
 • Pokud se v procesu přidávání subjektu do Hlídače zadá pouze část jména společnosti, aplikace nabídne po kliknutí na tlačítko Hlídat všechny existující společnosti, které mají v názvu zadaný text. Uživatel následně může vybrat relevantní společnost.
 • Do hlídače je možné zadat libovolnou skupinu subjektů pomocí souboru CSV, TXT, XLS, XLSX, které budou obsahovat IČ nebo RČ.
 • Aplikace umožňuje okamžité lustrování subjektu (FO, PO) na insolvenci. Lustrace se realizuje zadáním IČ nebo RČ nebo jménem společnosti. Pokud je subjekt v insolvenci, aplikace nabídne detailní stránku s historií řízení insolvence.
 • Aplikace nabízí detailní seznam posledních 200 subjektů, které byly v Insolvenčním rejstříku aktualizovány anebo nově přidány.
 • Výsledky hlídání subjektů v insolvenci je možné volitelně zasílat na 5 různých emailů a to okamžitě po zjištění změny (nová insolvence, doplnění řízení atd.)
 • Jakoukoliv změnu v procesu Insolvence hlídač zachytí během 60 minut a zašle uživateli přehledný report o změnách prostřednictvím emailu. Uživatel má v emailu k dispozici odkaz do aplikace. Pokud klikne na tento odkaz, získá detailní komplexní přehled o historii řízení subjektu v insolvenci.

 Hlídač insolvence

Aplikace Hlídač insolvence - OctopusPro:

  Zobrazit detail

Hlídač insolvence - OctopusPro, detail řízení subjektu:

  Zobrazit detail

Hlídač insolvence - OctopusPro, chronologie Řízení do úpadku:

  Zobrazit detail
Hlídač insolvence

Víte s kým uzavíráte obchody? Zjistěte si, zda-li není Váš partner v insolvenci.

Telefon

+420 776 255 255

Rádi Vám se vším poradíme!
Adresa

Biskupský dvůr 1152/2, 110 00 Praha 1

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat!